13 June 2016

வானைக்­கி­ழித்து வைகுண்டம் போவோம் என்­ற­வர்கள் கூரை ஏறி கோழி கூட பிடிக்க முடி­யா­தி­ருக்­கி­றார்கள்

வடக்கு, கிழக்கு பிரச்­சி­னைகள் தொடர்­பாக எதிர்க்­கட்­சித்­ த­லைவர் இரா.சம்­பந்­தனால் வெள்ளிக்­கி­ழ­மை­யன்று சபையில் முன்­வைக்­கப்­பட்ட ஒத்­தி­வைப்பு வேளை பிரே­ரணை மீதான விவா­தத்தில்   டக்ளஸ் தேவா­னந்தா ஆற்­றிய உரை 

இலங்­கைத்­தீ­வா­னது பல்­லின தேசிய சமூக மக்­களைக் கொண்ட நாடு. அந்த வகையில் இலங்கை ஜன­நா­யக சோஷலிஸ குடி­ய­ரசு என்றே எமது நாடு தேசிய ரீதி­யாக அடை­யா­ளப்­ப­டுத்­தப்­பட்டும் வரு­கி­றது.

ஆனாலும், நடை­மு­றையில் இங்கு வாழும் சிறு­பான்மை தேசிய இனங்­களின் அர­சி­ய­லு­ரி­மைகள் குறித்த பிரச்­சி­னைகள் தீராப்­பி­ரச்­சி­னை­யா­கவே இன்­னமும் இழு­பட்டு சென்று கொண்­டி­ருக்­கி­றது. அர­சியல் ரீதி­யாக உரி­மைகள் மறுக்­கப்­பட்ட நிலையில் அர­சியல் தீர்­வொன்றை விரும்பி நிற்கும் எமது தமிழ் பேசும் மக்­களின் சார்­பா­கவும் அபி­வி­ருத்தி மற்றும் சகல வாழ்­வியல் உரி­மை­க­ளுக்­கா­கவும் எதிர்­பார்த்துக் காத்­தி­ருக்கும் எமது மக்­களின் சார்­பா­கவும் எனது கருத்­துக்­களை இந்த அதி­யுயர் சபையில் நான் முன்­வைக்­கின்றேன்.

13ஆவது திருத்­தச்­சட்­டத்தை முழு­மை­யாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­வதை ஓர் ஆரம்­ப­மாகக் கொண்டு, அதற்கு மேல­திக அதி­கா­ரங்­களை அல்­லது விசே­ட­மான அதி­கா­ரங்­களை அல்­லது சமச்­சீ­ரற்ற அதி­கா­ரங்­களை வழங்­கு­வதன் மூலம் அர­சி­ய­லு­ரிமைப் பிரச்­சி­னைக்­கான தீர்­வினை நோக்கிச் செல்­லலாம் என்­ப­தையே நாம் ஆரம்பம் முதல் வலி­யு­றுத்தி வந்­தி­ருக்­கின்றோம்.
ஆனாலும், அதை சக தமிழ்க் கட்சித் தலை­மைகள் அன்று ஏற்­றி­ருக்­க­வில்லை. காலம் கடந்­தா­வது சக தமிழ்க் கட்­சிகள் 13ஆவது திருத்­தச்­சட்டம் குறித்து பேசவும் அதன் நடை­மு­றை­களில் பங்­கெ­டுக்­கவும் வந்­தி­ருக்­கின்­றன.
அந்த வகையில், எமது வழி­முறை நோக்கி அவர்கள் வந்­ததை நாம் வர­வேற்­கின்றோம். இதே­வேளை, கையிலே அமு­த­சு­ரபி ஒன்றை வைத்­துக்­கொண்டு பிச்­சைப்­பாத்­திரம் கொண்டு அலை­வது போல், 37 அதி­கா­ரங்­களை கொண்ட மாகா­ண­சபை அதி­கா­ரத்­தையே நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த விரும்­பா­மலும், முடி­யா­மலும் எமக்கு ஒன்றும் கிடைக்­க­வில்லை என்று பிச்­சைப்­பாத்­திரம் ஏந்தித் திரி­கி­றார்கள்.

கையில் கிடைத்­தி­ருக்கும் மாகாண சபை அதி­கா­ரத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த முடி­ய­வில்லை. புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு குறித்து யோச­னை­களை முன்­வைத்­துக்­கொண்டு திரி­கி­றார்கள். நாமும் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு உரு­வாக்­கத்தை வர­வேற்­கின்றோம்.

அதற்­கான எமது யோச­னை­க­ளையும் முன்­வைத்­தி­ருக்­கிறோம். அர­சாங்கம் முன்­னெ­டுக்கும் நல்­லெண்ண முயற்­சி­களை நாம் ஆத­ரித்தும் வர­வேற்றும் வரு­கின்றோம்.

ஆனாலும் 13ஆவது திருத்­தச்­சட்­டத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த முடி­யா­த­வர்கள் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பின் பிர­காரம் உரு­வாகும் தீர்வை எவ்­வாறு நடை­மு­றைப்­ப­டுத்தப் போகின்­றார்கள் என்­பதே எனது கேள்­வி­யாகும்.

முன்னாள் ஐனா­தி­பதி தடை என்­றார்கள். முன்னாள் ஆளுனர் தடை என்­றார்கள். முன்னாள் பிர­தம செய­லாளர் தடை­யென்­றார்கள். ஆனால் ஆட்சி மாறி புதிய ஐனா­தி­ப­தியும் பிர­த­மரும், புதிய புதிய ஆளு­னர்­களும், புதிய பிர­தம செய­லா­ளரும் வந்­தி­ருக்­கி­றார்கள்.
மாகா­ண­ச­பையை நடத்­து­வ­தற்கு தொடர்ந்தும் அடுத்­த­வர்­களே தடை­யாக இருந்து வரு­வ­தாக குற்­றுஞ்­சாட்டி வரு­வதை யாரும் ஏற்­றுக்­கொள்ள மாட்­டார்கள். வடக்கு மாகாண சபை என்­பது சாத­னைக்­கு­ரிய சபை­யாக இல்­லாமல், சர்ச்­சைக்­கு­ரிய சபை­யா­கவே காணப்­ப­டு­கின்ற நிலை தொடர்­கி­றது.
தமிழர் தரப்பில் இருந்து இன்று அர­சியல் பலத்­தோடு மத்­திய அர­சுக்கு ஆத­ரவு தெரி­வித்து வரு­கி­றார்கள். இதே­வேளை, அதே தமிழ்க் கட்சித் தலை­மைகள் மாகாண அர­சையும் பெரும்­பான்மை பலத்­தோடு ஆட்சி புரிந்து வரு­கி­றார்கள்.

எனினும், தமிழ் பேசும் மக்­களின் நிலை நீடித்த துய­ரங்­க­ளா­கவே தொடர்­கி­றது. இன்று அவர்­களும் இதையே கூறு­கின்­றார்கள். வீதி புன­ர­மைப்­புக்கள் விட்ட குறையில் நிற்­கின்­றன. மத்­திய அரசின் பொறுப்பில் இருக்கும் பிர­தான வீதிகள் பெரும்­பா­லா­னவை புன­ர­மைக்­கப்­பட்டு விட்­டன. ஆனாலும், மாகாண சபையின் நிர்­வா­கத்தின் கீழ் இயங்கும் உள்­ளூராட்சி சபைகள் செய்து முடிக்க வேண்­டிய உள்ளூர் வீதிகள் குண்டும் குழி­யு­மாக காட்­சி­ய­ளிக்­கின்­றன.

மக்­க­ளுக்கு சொந்­த­மான காணி, நிலங்கள் தொடர்ந்தும் மீட்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. ஆனா­லும், இன்­னமும் விடு­விக்­கப்­பட வேண்­டிய எமது காணி, நிலங்­களை துரி­த­மாக விடு­விக்க வேண்டும். குறிப்­பாக, செழிப்­பான வளம் கொண்ட விவ­சாய நிலங்கள், பொரு­ளா­தார முக்­கி­யத்­துவம் வாய்ந்த மயி­லிட்டி மீன்­பிடித் துறை­முகம் போன்­ற­வையும் இன்னும் விடு­விக்­கப்­ப­டாத நிலையே காணப்­ப­டு­கின்­றது.

அத்­துடன், மீள்குடி­யே­றிய மக்­க­ளுக்­கான வாழ்­வா­தார வச­திகள் மேலும் வளப்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும். சிறை­களில் நீண்ட கால­மாக தடுத்துவைக்­கப்­பட்­டி­ருக்கும் தமிழ் அர­சியல் கைதி­களை பொது மன்­னிப்பின் அடிப்­படையில் விடு­விக்­கப்­பட வேண்டும்.பொலி­ஸாரும் படை­யி­னரும் அந்­தந்த மாவட்­டங்­களின் இன விகி­தா­சா­ரத்­திற்கும், சனத்­தொ­கைக்கும் ஏற்றவகையில் நிலைகொண்­டி­ருத்தல் வேண்டும்.

வீடி­ழந்த மக்­க­ளுக்­கான வீட்­டுத்­திட்­டங்கள் வழங்­கப்­பட வேண்டும். இதன்­போது கடைப் பிடிக்­கப்­ப­டு­கின்ற இறுக்­க­மான நடை­மு­றைகள் தளர்த்­தப்­பட வேண்டும்.வேலை­யற்ற பட்­ட­தா­ரிகள் வேலை கேட்டு தவ­மி­ருக்­கி­றார்கள். சுகா­தா­ரத்­தொண்­டர்கள் வேலை கேட்டும் நிரந்­தர நிய­மனம் கோரியும் தெருவில் இறங்கிப் போராட்டம் நடத்­து­கிறார்கள்.
விசேட திட்டம் என்ற வகையில், சமுர்த்தி நிவா­ர­ணங்கள் மக்­களின் தேவை­க­ளுக்கு ஏற்­ற­வாறு அதி­க­ரிக்­கப்­பட வேண்டும். சமுர்த்திப் பய­னா­ளி­களின் எண்­ணிக்­கையும் மக்­களின் வாழ்­நி­லைக்கு ஏற்­ற­வாறு அதி­க­ரிக்­கப்­பட வேண்டும்

பிர­தமர் ரணில் விக்­ர­ம­சிங்க, யுத்த அனர்த்­தங்­க­ளினால் தமது உடலில் குண்­டுத்­து­கள்­க­ளையும், ஆயுத சித­றல்­க­ளையும் சுமந்து வாழ்­கின்­ற­வர்­க­ளுக்கு அரசு விசேட வைத்­தி­யர்­களைக் கொண்டு உத­வி­களை வழங்கும் என்று அறி­வித்­தி­ருப்­பதை வர­வேற்­கின்றேன். அந்த அறி­விப்பு முறை­யாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­தையும், பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்கள் நன்­மை­ய­டை­வ­தையும் உறு­திப்­ப­டுத்­த­டவும் அவ­சி­ய­மான நட­வ­டிக்­கை­க­ளையும் அர­சாங்கம் எடுக்­க­வேண்டும். யுத்தம் கார­ண­மாக அங்­க­வீ­னங்­களை எதிர்­கொண்­டுள்ளோர், பெண் தலை­மைத்­துவக் குடும்­பங்கள், முன்னாள் இயக்­கங்­களின் போரா­ளிகள் போன்­றோ­ரது வாழ்­வா­த­ாரங்கள் தொடர்பில் விசேட ஏற்­பா­டுகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும். புகை­யி­ர­தத்தில் பயணம் செய்யும் அங்­க­வீ­ன­முற்ற படை­யி­ன­ருக்கு இன்று முதல் சிறப்பு பயண அட்டை வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும், அதனைப் பயன்­ப­டுத்தி அவர்கள் சாதா­ரண பய­ணச்­சீட்டில் 50 வீத சலு­கையைப் பெற்றுக்கொண்டு பய­ணிக்க முடியும் என்றும் புகை­யி­ரத திணைக்­க­ளத்தின் போக்­கு­வ­ரத்து அத்­தி­யட்­சகர் விஜய சம­ர­சிங்க தெரி­வித்­துள்ளார்.

இந்த அறி­விப்பை வர­வேற்­கின்றேன். போரினால் தமது அங்­கங்­களை இழந்த எமது நாட்டுப் பிர­ஜைகள் அனை­வ­ருக்கும் இது­போன்ற சலு­கை­களும், முன்­னு­ரி­மை­களும் வழங்­கப்­ப­டு­வது அவ­சி­ய­மாகும். ஆனால் இது­போன்ற சலு­கை­களும், முன்­னு­ரி­மை­களும் போரினால் பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்கும் கிடைக்­கப்­ பெறவேண்டும். போரை வெற்றிகொள்ள படை­யினர் போரா­டி­ய­தைப்போல், போர் வெற்றி கொள்­ளப்­ப­டு­வ­தற்கு தமிழ் மக்கள் தம்மை அர்ப்­ப­ணித்­தி­ருக்­கின்றார். அதில் பெறு­ம­தி­மிக்க உயிர்­க­ளையும், தமது அங்­கங்­க­ளையும், உடைமை­க­ளையும் இழந்­தி­ருக்­கின்­றார்கள் என்­ப­தையும் கவ­னத்தில் எடுப்­பது அவ­சி­ய­மாகும். அதுவே தேசிய நல்­லி­ணக்­கத்தை அர்த்­த­பூர்­வ­மாகக் கட்­டி­யெ­ழுப்­பவும் தமிழ் மக்­களின் மனங்­களை வென்­றெ­டுக்­கவும் உதவும் என்­ப­தையும் சுட்­டிக்­காட்ட விரும்­பு­கின்றேன்.

வடக்கின் கல்வி வளர்ச்சி வீழ்ச்­சி­ய­டைந்து கிடக்­கி­றது. இது குறித்து அதி­கா­ரத்தில் உள்­ள­வர்கள் கவனம் செலுத்­து­வ­தாக இல்லை. யுத்த காலத்­திலும், அதற்கு பிந்­திய காலத்­திலும் கல்வி ரீதி­யாக வடக்கு முன்­னேற்றம் கண்டு வந்­தி­ருந்­தது. வடக்கு கிழக்கில் நீடித்த யுத்தம் கார­ண­மாக கல்­வியைத் தொட­ர­மு­டி­யா­மலும், தொழில்­களை தொட­ர­மு­டி­யா­மலும் சமூ­கத்தில் பொரு­ளா­தார நெருக்­க­டியை எதிர்­கொண்டு இருப்­போ­ருக்கு, தொழில் பயிற்­சி­களை வழங்­கு­வ­தற்கும், சுயதொழில் முன்­னேற்­றங்­க­ளுக்கும் விஷேட திட்­டங்­களை அர­சாங்கம் முன்­னெ­டுக்க வேண்டும்.

நாம் அப்­போது அதி­கா­ரத்தில் இருந்­த­வர்கள். படை­யி­னரின் கட்­டுப்­பாடு புலி­களின் கட்­டுப்­பாடு என்று பிர­தேச ரீதியில் பேதங்கள் பாராமல் கல்வி வளர்ச்­சிக்­காக பல முன்­னேற்­பா­டு­களை செய்­தி­ருந்தோம். வடக்கின் வரட்சி நிலையை போக்­கவும், அதனால் எதிர்­கா­லத்தில் எதிர்­கொள்­ளப்­போகும் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு தீர்வுகாணவும் உடன் முயற்­சிகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும். நெடுந்­தீவில் எமது முயற்­சியால் உவர்­நீரை நன்­னீ­ராக்கும் திட்டம் நிறை­வேற்­றப்­பட்டு நெடுந்­தீவு மக்­களின் நீர்ப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு நிரந்­தரத் தீர்வு காணப்­பட்டு விட்­டது. இதேபோல் ஏனைய பிர­தே­சங்­க­ளிலும் திட்­டங்கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும். யாழ். குடா­நாட்டில் நிலத்­தடி நீர் பெரிதும் மாச­டைந்த நிலையில் காணப்­ப­டு­வதால், இர­ணை­மடு நீர் வழங்கல் திட்டம் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும். அத்­துடன், நான் நேற்­றை­ய­தினம் இந்த உய­ரிய சபையில் குறிப்­பிட்­ட­து­போல, ஏனைய நீர்த்திட்­டங்கள் தொடர்­பிலும் அவ­தா­னங்கள் செலுத்­தப்­பட வேண்டும். மேலும், அதி­க­ரித்த இர­சா­யன உரப் பாவனை, கிருமி நாசினிப் பாவ­னைகள் கட்­டுப்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும். வடக்கில் இன்று உரு­வா­கி­யி­ருக்கும் தனிப்­பட்ட குழு மோதல்­களும் வன்­மு­றை­களும் வருத்தம் தரும் செய்­தி­க­ளாக வரு­கின்­றன. இளை­ஞர்கள் மத்­தியில் காலா­சார ரீதி­யி­லான பரப்­பு­ரைகள்,விழிப்­பு­ணர்வு செயற்­பா­டுகள் என்­பன முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும்.

அதே போல், தொழில் நிறு­வ­னங்­களை நிறு­வு­வதன் மூலம், தொழிற்­கல்வித் திட்­டங்­களை முன்­னெ­டுப்­பதன் மூலம் இளைஞர், யுவ­தி­க­ளுக்­கான வேலை வாய்ப்­பு­க்களை நாம் உரு­வாக்க முடியும். இத் மூலம் எமது இளை­யோரை வன்­மு­றை­களில் இருந்து மீட்­டெ­டுக்க முடியும். பாரா­ளு­மன்­றத்தில் விவா­தங்­களை நடத்­தினால் மட்டும் போதாது; குரல்­களை எழுப்­பினால் மட்டும் போதாது. செயற்பாடு­களும் இருக்க வேண்டும். நாம் அதி­கா­ரத்தில் இருந்­த­போது போதிய அர­சியல் பலம் எமக்கு இருந்­தி­ருக்­க­வில்லை. ஆனாலும், வெறு­மனே குரல்­களை எழுப்­பு­வ­தை­விட செயல்­களில் காட்­டி­யி­ருந்தோம். இன்று அர­சியல் பலத்­தோடு அதி­கா­ரத்தில் இருப்­ப­வர்கள் குர­லோடு மட்டும் இருந்து விடாமல் செய­லிலும் அதை காட்ட முன்­வ­ர­வேண்டும். எம்மை பார்த்து என்ன செய்­தீர்கள் என்று பிறர் சுட்டு விரலை நீட்டும் போது ஏனைய நான்கு விரல்­களும் அவர்­களை நோக்­கியே நீள்­கின்­றன.

நாம் ஜன­நா­யக அர­சி­ய­லுக்கு வந்­தி­ருந்த கால­கட்­ட­மா­னது, தமிழ் மக்­களின் இருண்ட கால­மாகக் காணப்­பட்­டது. தமி­ழர்கள் மீதான இனவாதமென்பது தென் பகுதியில், ஓர் இயக்க வடிவில் பல்வேறு தரப்பினர் மத்தியில் வியாபிக்கச் செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த நிலையில் தமிழ் பேசும் மக்களை பாரிய அழிவுகளிலிருந்து காப்பாற்றும் நோக்கில் நாம் அப்போதைய அரசுகளுடன் இணக்க ரீதியிலான அரசியலை முன்னெடுத்திருந்தோம். இதுவே அன்றைய காலகட்டத்தின் அவசியத் தேவையாகவும் இருந்தது. அந்த வகையில், யுத்தத்தை மேற்கொண்டிருந்த அரசுகளுடனும், யுத்தத்தை வெற்றிகொண்ட அரசுடனும் இணக்க அரசில் நடத்தியவாறே, எமக்கிருந்த குறுகிய அரசியல் பலத்தைக் கொண்டு நாம் ஆற்றியுள்ள பணிகள் ஏராளம் என்பதை எமது மக்கள் அறிவார்கள். அன்று எமது இந்தப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படாதிருப்பின் தமிழ் மக்களின் அழிவுகள் இன்னும் பாரியதாகவே இருந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

அன்று நாம் கற்பாறைகளை பிளந்துகூட தண்ணீர் ஊற்றையே தருவித்தவர்கள். இன்று பசுந்தரையில் இருந்துகொண்டு துளி நீரைக்கூடப் பெறமுடியாமல் இருக்கிறார்கள். தேர்தல் காலங்களில் வாக்குறுதி வழங்கும் போது தாங்கள் வானைக்கிழித்து வைகுண்டம் போவோம் என்றார்கள். அரசியல் அதிகாரங்களைப் பெற்ற பின்னர் கூரை ஏறி ஒரு கோழி கூடப் பிடிக் முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதே யாதார்த்தமாகின்றது.

நன்றி- வீரகேசரி

எந்­த­வொரு இரா­ணுவ முகாமும் அகற்­றப்­ப­டமாட்­டாது

வடக்கு அர­சி­யல்­வா­தி­களின் அர­சியல் நியா­யங்­க­ளுக்­காக வடக்கில் இருந்து எந்­த­வொரு இரா­ணுவ முகாமும் அகற்­றப்­ப­டமாட்­டாது. அதேபோல் இரா­ணு­வத்­தையும் வெ ளியேற்­றப்­போ­வ­­தில்­லை என்­று அர­சாங்­கமும், பாது­காப்பு தரப்பும் தெரி­வித்­துள்­ளன. வடக்கு முதல்­வரின் கருத்­து­களுக்கு எம்மால் எந்த பதி­லையும் தெரி விக்க முடி­யாது. நிலை­மை­களை எவ்வாறு கையாள்­வது என்­பது தொடர் பில் ஜனா­தி­பதி மற்றும் பிர­த­ம­ருடன் கலந்­தா­லோ­சித்து தீர்­மானம் எடுக்கப்­படும் எனவும் தெரி­விக்கப்­பட்­ ட­து.

வடக்கில் தொடர்ந்தும்இரா­ணுவ ஆக்­கி­ர­மிப்பு உள்­ள­தா­கவும், மக்­களின் மீள்­கு­டி­யேற்ற நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு இரா­ணுவம் தடை­யாக இருப்­ப­தா­கவும் வட­மா­காண முத­ல­மைச்சர் சி.வி.விக்­கி­னேஸ்­வரன் தெரி­வித்­துள்ள நிலையில் அது குறித்து பதிலளித்த இராணுவ தள­ப­தியும், பாது­காப்பு இரா­ஜாங்க அமைச்­சரும் இந்த கருத்­துக்­களை முன்­வைத்­துள்­ளனர்.

இது தொடர்பில் இரா­ணுவத் தள­பதி லெப்­டினன் ஜெனரல் கிரி­ஷாந்த டி சில்வா தெரி­விக்­கையில்,யுத்தம் முடி­வுக்கு வந்­ததில் இருந்து வடக்கு கிழக்கு பகு­தி­களில் இரா­ணுவம் நிலை­கொண்­டுள்­ளது. அதற்­கான தேவையும் இருந்­தது. எனினும் கடந்த காலத்தில் ஏற்­பட்ட சிக்­கல்கள் மற்றும் அநா­வ­சி­ய­மான இரா­ணுவ முகாம்கள் என்­பன மக்கள் மத்­தியில் குழப்­பங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தின.

எனினும் சமீப காலத்தில் பொது­மக்­களின் காணிகள் விடு­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. வடக்கில் மக்­களின் காணி­களில் இருந்த அநா­வ­சிய முகாம்­களை விடு­வித்து அப்­ப­குதி மக்­களை உரிய இடங்­களில் குடி­ய­மர்த்­தி­யுள்ளோம். அதேபோல் இன்று வடக்கில் நிலை­மைகள் சாதா­ர­ண­மான வகையில் அமைந்­துள்­ளன. பொது­மக்­க­ளுக்கு இரா­ணு­வத்­தினால் எந்த இடை­யூறும் ஏற்­ப­டு­வ­தில்லை. அதேபோல் பொது­மக்­களும் எந்த முறைப்­பா­டு­க­ளையும் இரா­ணு­வத்­திற்கு எதி­ராக முன்­வைக்­கவும் இல்லை.
எனினும் வடக்கில் உள்ள அர­சியல் தலை­மைகள் தமது அர­சியல் நிலைப்­பா­டு­களை தக்­க­வைக்கும் வகை­யிலும் சர்­வ­தேச தரப்பின் ஆத­ரவை பெற்­றுக்­கொள்ளும் வகை­யிலும் வடக்கில் இரா­ணு­வ ஆக்­கி­ர­மிப்பு உள்­ள­தென விமர்­சித்து வரு­கின்­றனர். எனினும் இவற்றில் எந்த உண்­மை­களும் இல்லை. வடக்­கிலும் சரி நாட்டில் எந்தப் பகு­தி­யிலும் சரி இரா­ணுவ முகாம்கள் எவையும் அகற்­றப்­ப­டாது. வடக்கு தெற்கு என அனைத்து பகு­தி­க­ளிலும் இராணுவ பாது­காப்பை பல­ப­டுத்த வேண்­டிய தேவை எமக்கு உள்­ளது.

மேலும் சாலாவ இரா­ணுவ முகாமை வேறு இடத்­துக்கு மாற்­று­வது தொடர்பில் பாது­காப்பு அமைச்சு பாது­காப்பு தரப்­புடன் பேச்­சு­வார்த்­தை­களை முன்­னெ­டுத்து வரு­கின்­றது. பாது­காப்­பான வகை­யிலும் மக்­களை பாதிக்­காத வகை­யிலும் ஆயுத களஞ்­சிய அறை­களை நிர்­மா­ணிக்க வேண்டும். ஆகவே அவை தொடர்பில் நாம் ஆராய்ந்து வரு­கின்றோம். அதேபோல் இந்த வெடிப்பு சம்­பவம் திட்­ட­மிட்ட வகையில் நடந்த ஒன்­றாக அமைய வாய்ப்­பில்லை. எனினும் விசா­ர­ணை­கள் மும்­மு­ர­மாக நடை­பெற்று வரு­கின்­றது என அவர் தெரி­வித்தார்.

இது தொடர்பில் பாது­காப்பு இரா­ஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜ­ய­வர்­தன கருத்து தெரி­விக்­கையில்,வடக்கில் இப்­போது இரா­ணுவ ஆக்­கி­ர­மிப்பு என்று கூறு­ம­ளவு எந்த மோச­மான நிலை­மை­களும் இல்லை. சாதா­ர­ண­மான வகை­யி­லேயே அங்கு நிலை­மைகள் உள்­ளன. இரா­ணுவ ஆக்­கி­ர­மிப்பில் இருந்த பொது­மக்­களின் காணிகள் மீண்டும் பொது­மக்­க­ளிடம் ஒப்­ப­டைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. எனினும் அனா­வ­சிய முகாம்­களை நாம் தகர்த்து பொது­மக்­க­ளுக்கு இடங்­களை வழங்­கி­யுள்ளோம். அதற்­காக வடக்கில் இருந்து இரா­ணு­வத்தை வெளி­யேற்ற முடி­யாது. அநா­வ­சிய முகாம்­களில் இருந்த எமது இரா­ணு­வத்தை பிர­தான இரா­ணுவ முகாம்­க­ளுக்குள் கொண்­டு­வந்­துள்ளோம். அவர்­களால் பொது­மக்­களின் செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு எந்த இடை­யூறும் ஏற்­ப­டாது.

மேலும் வட­மா­காண சபையும், வடக்கு முதல்­வரும் இரா­ணு­வத்தை வெளி­யேற்ற கோரு­வ­த­னால் எம்மால் வடக்கில் இருந்து இரா­ணு­வத்தை வெளி­யேற்ற முடி­யாது. வடக்கில் எவ்­வாறு இரா­ணுவம் பாது­காப்பு கட­மை­க­ளுக்­காக நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தோ அதேபோல் தெற்­கிலும் இராணுவம் உள்ளது. ஆகவே ஒரு மாகாணத்தில் இருந்து இராணுவத்தை வெளியேற்றி அவர்களை எங்கு கொண்டுசெல்வது? இந்தக் கோரிக்­கை­யில் வெறும் அரசியல் சுயநலம் மட்டுமே உள்ளது. ஆகவே இவர்களின் கருத்துகளுக்கு எம்மால் எந்த பதிலையும் தெரிவிக்க முடியாது. நிலைமைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பில் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருடன் கலந்தாலோசித்து தீர்மானம் எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நன்றி- வீரகேசரி

08 June 2016

அர­சி­ய­ல­மைப்பை சாத­க­மாக்கிக்கொள்ள வேண்டும்

அர­சி­ய­ல­மைப்பு மாற்றம் குறித்த மக்­களின் கருத்­த­றியும் குழு கடந்த முதலாம் திக­தி­யன்று தனது பரிந்­து­ரை­களை அர­சாங்­கத்­திற்கு சமர்ப்­பித்­துள்­ளது. சிறு­பான்­மை­யினர் சார்­பான பரிந்­து­ரைகள் இவற்றில் முக்­கி­யத்­துவம் பெற்று விளங்­கு­கின்­றன. இந்­நி­லையில் இப்­ப­ரிந்­து­ரை­களை யதார்த்­தப்­படுத்­து­வ­தற்கு சிறு­பான்மை அர­சி­யல்­வா­திகள் அர­சாங்­கத்­திற்கு உரிய அழுத்­தத்­தினைக் கொடுக்க வேண்டும் என்று புத்­தி­ஜீ­விகள் வலி­யு­றுத்தி இருக்­கின்­றனர். மேலும் சிறு­பான்­மை­யினர் உரி­மைகள் தொடர்பில் மேலும் விரி­வாக ஆரா­யப்­பட்டு, உரி­ய­வாறு புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பில் உள்­ளீர்ப்பு செய்­யப்­பட வேண்­டு­மெ­னவும் இவர்கள் வலி­யு­றுத்தி உள்­ள­மையும் குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

அர­சி­ய­ல­மைப்பு என்­பது ஒரு நாட்டில் மிகவும் முக்­கி­யத்­துவம் மிக்க ஒன்­றாக விளங்­கு­கின்­றது. ஜன­நா­ய­கத்­துக்கு அர­சி­ய­ல­மைப்பு வலுச்­சேர்க்­கின்­றது. ஐக்­கியம் மிக்க நாட்­டினை கட்­டி­யெ­ழுப்ப அர­சி­ய­ல­மைப்பு உந்துசக்­தி­யாக அமை­கின்­றது. எனினும் இலங்­கையை பொறுத்­த­வ­ரையில் சம­கால அர­சி­ய­ல­மைப்பு தொடர்பில் அதிருப்­தி­யான வெளிப்­பா­டு­க­ளையே அதிக­மாகக் காணக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது. நாட்டின் ஐக்­கி­யத்­துக்கு வித்­திட வேண்­டிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு பிரி­வி­னைக்கே தூப­மி­டு­கின்­றது. சிறு­பான்மை மக்­களை அர­வ­ணைத்துச் செல்­வ­தாக இந்த அர­சி­ய­ல­மைப்பு அமை­ய­வில்லை. நாட்டின் ஜன­நா­ய­கத்­தையும் அமை­தி­யையும் சம­கால அர­சி­ய­ல­மைப்பு கேள்­விக்­கு­றி­யாக்கி இருக்­கின்­றது என்­றெல்லாம் பல்­வேறு வகை­யி­லான விமர்­ச­னங்கள் முன்­வைக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. இதில் உண்­மையும் இருக்­கத்தான் செய்­கின்­றது. இலங்­கை­யர்­க­ளா­கிய நாம் அர­சியல் யாப்பில் நம்­பிக்கை இழந்­து­விட்டோம். இழந்த இந்த நம்­பிக்­கையை உண்­மை­யான சட்­ட­நெ­றியின் மூலம் மீண்டும் ஏற்­ப­டுத்தும் வரை வடக்கு, கிழக்கு பிரச்­சி­னையை நாம் உண்­மை­யாக தீர்க்கமுடி­யாது என்று திரு­மதி கிஷாலி பின்ரோ ெஜய­வர்­த்தன ஒரு­முறை தெரி­வித்­தி­ருந்தார். கிஷாலி பின்ரோ வீரத்­திற்­கான சர்­வ­தேச பெண்கள் விரு­தினை வென்­ற­வ­ராக விளங்­கு­கின்றார்.

சம­கால அர­சி­யல் ­யாப்பின் மூல­மாக நாட்டு மக்கள் பல்­வேறு துன்ப துய­ரங்­களை அனு­ப­வித்து விட்­டனர். ‘நாம்’ என்ற சிந்­த­னையை விடுத்து ‘நான்’ என்ற சிந்­த­னைக்கே இது அதி­க­மாக இட­ம­ளித்­த­தாக விமர்­ச­னங்­களும் இருந்துவரு­கின்­றன. எனவே சம­கால அர­சி­ய­ல­மைப்பின் அதி­ருப்தி நிலை­களைக் கருத்­திற்­கொண்டு புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஒன்­றினை உரு­வாக்க வேண்டும் என்ற வலி­யு­றுத்­தல்கள் தொடர்ச்­சி­யாக இடம்­பெற்று வந்­தன. இத­ன­டிப்­ப­டையில் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவின் தலை­மை­யி­லான தேசிய அர­சாங்கம் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­பினை உரு­வாக்கும் நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­பட்­டது. பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­கவும் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஒன்­றினை உரு­வாக்க வேண்­டி­யதன் அவ­சியம் குறித்து தொடர்ச்­சி­யா­கவே வலி­யு­றுத்தி வந்­தி­ருக்­கின்றார். தேசிய அர­சாங்கம் என்ற எண்­ணக்­கரு சாத்­தி­ய­மா­கி­யுள்ள நிலையில் இத­னூ­டாக பல்­வேறு வெற்றி இலக்­கு­க­ளையும் எட்­டு­வ­தற்கு அர­சாங்கம் உறு­தி­பூண்­டி­ருக்­கின்­றது. இதில் ஒன்­றா­கவே புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­பினை உரு­வாக்கும் முயற்­சியும் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­பினை உரு­வாக்கும் நோக்­குடன் பொது­மக்கள் கருத்­த­றியும் குழு ஒன்றும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டது. இக்­குழு நாட்டின் பல பகு­தி­க­ளுக்கும் விஜயம் செய்து மக்­களின் கருத்­து­களைக் கேட்­ட­றிந்து கொண்­டுள்­ளது. தனி நபர்­களின் கருத்­துக்கள், அமைப்­புக்கள் மற்றும் குழுக்­களின் கருத்­துகள் என ­ப­லவும் இதில் உள்­ள­டங்­கு­கின்­றன. சிறு­பான்மை மக்கள் குறித்து எத்­த­கைய விட­யங்கள் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பில் உள்­ள­டக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்று சிறு­பான்­மை­யினர் சார்ந்த அமைப்­பு­க்களும் குழுக்­களும் தனி­ந­பர்­களும் தத்­த­மது நிலைப்­பாட்­டினை வெளிப்­ப­டுத்தி இருந்­தனர். இதற்­கேற்ப மலை­ய­கத்தை பொறுத்­த­வ­ரையில் நூற்றி ஐம்­ப­துக்கும் மேற்­பட்ட நிறு­வ­னங்­களும் இரு­நூற்றி ஐம்­ப­துக்கும் மேற்­பட்ட தனி­ந­பர்­களும் மலை­ய­கத்­துடன் தொடர்­பு­டைய பல்­வேறு வித­மான கருத்­துக்­க­ளையும் முன்­வைத்­தி­ருந்­தனர். தனி­யான அதி­கார அலகு மலை­ய­கத்தில் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும். காணி­யு­ரிமை மற்றும் வீட்டு உரி­மை ­பெற்ற சமூ­க­மாக இம்­மக்கள் தலை­நி­மிர்ந்து வாழ்­வ­தற்­கான வழி­வ­கைகள் புதிய அர­சியல் யாப்பின் ஊடாக ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­டுதல் வேண்டும். மலை­யக சமூகம் பின்­தங்­கிய சமூகம் என்று கருதி விசேட உத­வி­க­ளையும் சலு­கை­க­ளையும் மலை­யக மக்­க­ளுக்­காக அர­சாங்கம் பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். இளைஞர் அபி­வி­ருத்தி கரு­திய திட்­டங்­க­ளுக்கு முக்­கி­யத்­து­வ­ம­ளிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்­றெல்லாம் பல்­வேறு கோரிக்­கைகள் பொது­மக்கள் கருத்­த­றியும் குழு­விடம் முன்­வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தன.

வடக்கு மக்­களும் மலை­ய­கத்­த­வர்­களின் உரி­மைகள் உரி­ய­வாறு அர­சியல் யாப்பின் ஊடாக நிலை­நி­றுத்­தப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்று வலி­யு­றுத்தி இருந்­த­மையும் தெரிந்த விட­ய­மாகும்.

இது­போன்றே முஸ்லிம் சமூ­கத்­தி­னரும் வடக்கு மக்­களும் தத்­த­மது உரி­மை­க­ளுக்கு புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு உத்­த­ர­வா­த­ம­ளிக்க வேண்டும் என்ற வகையில் பல்­வேறு முன்­வைப்­பு­க்களை பொது­மக்கள் கருத்­த­றியும் குழு­விடம் முன்­வைத்­தி­ருந்­தனர். இந்­நி­லையில் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு சிறு­பான்­மை­யி­ன­ருக்கு சாதக விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்தும் என்ற எண்ணம் சிறு­பான்மை மக்­க­ளி­டையே வலுப்­பெற்று வரு­கின்­றது. சிறு­பான்­மை­யி­னரின் எண்­ணங்­க­ளையும் நம்­பிக்­கை­க­ளையும் வீண­டிக்கும் வகையில் புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு அமைந்­து­வி­டுதல் கூடாது.
இதற்­கி­டையில் கடந்த முதலாம் திகதி அர­சி­ய­ல­மைப்பு மாற்றம் குறித்த மக்கள் கருத்­த­றியும் குழு அர­சாங்­கத்­திடம் பல்­வேறு பரிந்­து­ரை­க­ளையும் முன்­வைத்­துள்­ளது. இலங்­கையில் நீண்­ட­கா­ல­மாக இனப்­பி­ரச்­சினை என்­பது புரை­யோ­டிப்போய் இருக்­கின்­றது. இங்­கி­ருப்­பது இனப்­பி­ரச்­சினை அல்ல. பயங்­க­ர­வாதப் பிரச்­சி­னையே என்று இன­வா­திகள் மார்­தட்டிக் கொண்­டாலும் உண்­மையில் இனப்­பி­ரச்­சி­னையே இங்­குள்­ளது என்­ப­தனை புத்­தி­ஜீ­வி­களும் சர்­வ­தே­சமும் நன்­றாகப் புரிந்துகொண்­டுள்­ளனர். இந்­த ­நிலையில் இனப்­பி­ரச்­சினை தீர்வு தொடர்பில் கருத்­த­றியும் குழு பரிந்­து­ரை­களை முன்­வைத்­தி­ருக்­கின்­றது. இதற்­கேற்ப இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு தீர்­வாக மாகாண சபை­களின் முத­ல­மைச்­சர்கள் மற்றும் பிர­தி­நி­திகள் உள்­ளிட்ட 75 பேரைக் கொண்ட செனட் சபை ஒன்று உரு­வாக்­கப்­பட வேண்டும். இச்­செனட் சபை­யா­னது பாரா­ளு­மன்­றத்தின் எதேச்­சா­தி­கார செயற்­பா­டு­களை கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தாக அமைதல் வேண்டும்.

மேலும் சிறு­பான்மை சமூ­கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உப­–ஜ­னா­தி­ப­தி­யாக பாரா­ளு­மன்­றத்­தினால் தெரி­வு­செய்­யப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்று குழு பரிந்­துரை செய்­துள்­ளது. இந்த நிலையில் மலை­ய­கத்தின் அமைப்­பொன்று இந்­தியத் தமிழர், இலங்கை தமிழர், முஸ்­லிம்கள் என்று மூன்று சிறு­பான்மை இனங்­க­ளையும் பிர­தி­நி­தித்­துவம் செய்யும் வகையில் மூன்று உப ஜனா­தி­ப­தி­களை நிய­மிக்க வேண்டும் என்று கருத்­த­றியும் குழு­விடம் பரிந்­துரை செய்­தி­ருந்­ததும் தெரிந்த விட­ய­மாகும். மேலும் கருத்­த­றியும் குழு இன்னும் பல பரிந்­து­ரை­க­ளையும் அர­சாங்­கத்­திற்கு முன்­வைத்­தி­ருக்­கின்­றது. மாகா­ணங்­க­ளுக்கு சிறி­ய­ள­வி­லான பொலிஸ் அதி­கா­ரங்­களை வழங்க வேண்டும். ஒவ்­வொரு மாகா­ணத்­திற்கும் சட்­டமா அதிபர் ஒருவர் நிய­மிக்­கப்­பட வேண்டும். பொலிஸ் ஆணைக்­குழு ஸ்தாபிக்­கப்­பட வேண்டும். காணி அதி­கா­ரங்­களை பகிர்­வதில் தேசிய காணி ஆணைக்­குழு நிய­மிக்­கப்­பட வேண்டும். மொழி, இனம், மதம் அல்­லது இனத்­துவ அடிப்­ப­டையில் எந்த அதி­கார அலகும் உரு­வாக்­கப்­படக் கூடாது என்றும் குழு பரிந்­து­ரைத்­துள்­ளது.

மலை­யக மக்கள் தொடர்­பி­லான பரிந்­து­ரை­களும் இடம்­பெற்­றுள்­ளன. அதி­காரப் பகிர்வு என்று வரும்போது மத்­திய மாகா­ணத்தை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்ட ஒரு தனி­யான அர­சியல் அலகு ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும். கல்வி, சுகா­தாரம் உள்­ளிட்ட பல துறை­க­ளையும் சார்ந்­த­தாக இது இருக்க வேண்டும். தோட்டக் குடி­யி­ருப்­புக்கள் அனைத்­தையும் கிரா­ம­மாக பிர­க­ட­னப்­ப­டுத்த வேண்டும்.

சமஷ்­டி­யெனும் போர்­வையில் தனி­நாட்டை உருவாக்க சதி

சர்­வ­தேச நாடு­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட உறு­தி­மொ­ழிக்கு அமை­வாக இலங்­கையில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கை மீண்டும் இணைத்து சமஷ்டி என்ற போர்­வையில் தனி நாட்டை உரு­வாக்க பாரா­ளு­மன்­றத்தில் சதித் திட்டம் தீட்­டப்­ப­டு­கின்­றது. பிர­தமர் ரணில் விக்­ர­ம­சிங்­கவின் சுவிஸ் ஆட்சி முறைமை தொடர்­பான உதா­ர­ணங்­களும் சம்­பந்தன் மற்றும் விக்­னேஸ்­வரன் ஆகி­யோரின் செயற்­பா­டு­களும் தாய் நாட்­டிற்கு ஏற்­பட்­டுள்ள பேரா­பத்தை வெளிப்­ப­டுத்­து­கின்­றது என மஹிந்த ராஜ­பக்ஷ தலைமை­யி­லான ஸ்ரீலங்கா சுதந்­திர கட்­சியின் நல்­லாட்சி அர­சாங்க எதிர்ப்பு குழு தெரி­வித்­துள்­ளது.

பாரா­ளு­மன்­றத்தில் இரண்­டா­வது அதீத பெரும்­பான்­மையை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா சுதந்­திர கட்­சியின் நல்­லாட்சி அர­சாங்க எதிர்ப்பு குழு தலை­மை­யி­லான கூட்டு எதிர் கட்­சிக்கு எதிர் கட்சி தலைவர் பத­வியை வழங்­காது 4.1 வீதத்­திற்கும் குறை­வான எண்­ணிக்­கையை கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்­ட­மைப்­பிற்கு எதிர் கட்சி தலைவர் பதவி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது. ஆனால் சம்­பந்தன் தனி நாட்டு கொள்­கையை தவிர நாட்டின் பொது­வான பிரச்­சி­னைகள் தொடர்பில் வாயை திறப்­பதே இல்லை எனவும் அந்த குழு தெரி­வித்­துள்­ளது.

பத்­த­ர­முல்லை - நெலும் வீதியில் அமைந்­துள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்­திர கட்­சியின் நல்­லாட்சி அர­சாங்க எதிர்ப்பு குழுவின் அலு­வ­ல­கத்தில் நேற்று இடம்­பெற்ற ஊடக சந்­திப்­பி­லேயே மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. இதன் போது அங்கு உரை­யாற்­றிய பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் கெஹே­லிய ரம்­புக்­வெல்ல கூறு­கையில் ,மாற்று அர­சாங்கம் ஒன்றின் தலை­வரைப் போன்று எதிர் கட்சி தலைவர் இரா.சம்­பந்­த­னும அதில் முதல்­வரை போன்று சி.வி.விக்­னேஷ்­வ­ரனும் இன்று செயற்­ப­டு­கின்­றனர். இவர்­க­ளுக்கு நாட்டை பிரித்துக் கொடுக்­காது ரணில் - மைத்­திரி கூட்­டாட்சி ஓயாது என்­ற­வாறே தற்­போ­தைய நிலை­மைகள் காணப்­ப­டு­கின்­றது. சம்­பந்தன் சிறந்த அர­சி­யல்­வாதி ஆனால் அவர் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் எதிர்கட்சி தலை­வ­ராக இருந்து கொண்டு தெற்கின் பிரச்­சி­னைகள் தொடர்பில் வாயை திறப்­பதே இல்லை. தமிழ் தேசிய கூட்­ட­மைப்­பிற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி வழங்­கி­ய­மையே சர்ச்­சைக்­குரிய விட­ய­மாகும். பாரா­ளு­மன்­றத்தில் 52 பேரை கொண்ட கூட்டு எதிர் கட்சி புறக்­க­ணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இது திட்­ட­மிட்ட மோச­மான ஜன­நா­யக விரோத செய­லாகும்.

வட மாகாண சபையில் அண்­மையில் பிரே­ரணை ஒன்று நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது. இலங்­கையின் பெயர் உட்­பட பார­தூ­ர­மான பல விட­யங்கள் அதில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது. இதற்கு எதி­ராக அர­சாங்கம் ஒரு நட­வ­டிக்கை கூட எடுக்க வில்லை , மாறாக சர்­வ­தே­சத்­திற்கு வழங்­கிய உறு­தி­மொ­ழி­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்­காக பல்­வேறு நெருக்­க­டி­மிக்க ஆபத்­தான விட­யங்­களை முன்­னெ­டுத்து வரு­கின்­றது. அன்று எதிர் கட்சி தலை­வ­ராக அமிர்­த­லிங்கம் இருந்த போது காலியில் முத­லா­வது கூட்­டத்தை நடத்தி , தமக்­கான பொறுப்­பினை வௌிப்­ப­டுத்­தினார். எதிர் கட்சி பத­விக்கு பாரா­ளு­மன்ற சம்­பி­ர­தா­யத்­திற்கு உட்­பட்ட வகையில் கூடிய ஆச­னங்­களில் வெற்றிப்பெற்று தான் அமிர்தலிங்கம் அன்று எதிர்கட்சி தலைவரானார். ஆனால் அவ்வாறு எவ்விதமான அடிப்படை நிலையும் இல்லாத நிலையில் தற்போது எதிர் கட்சி தலைவராக சம்பந்தன் இருந்து கொண்டு பொதுவான பிரச்சினைகளில் எவ்விதமான தலையீடுகளும் செய்யவதில்லை என அவர் குறிப்பிட்டார்.

26 May 2016

வடக்கு, கிழக்கில் வறுமைக் கோட்டின் கீழ் வாழ்வோர் தொகை 20% க்கும் அதிகம்

வடக்கிலும், கிழக்கிலும் வறுமைக்கோட்டின் கீழ் வாழ்வோரின் எண்ணிக்கை 20 சதவீதத்தைத் தாண்டி இருப்பதாகத் தெரிவித்த சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் சமூக நலனோம்புகை அமைச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க தெற்கில் அதனை 4.7 சதவீதமாகக் குறைக்க முடிந்திருப்பதாகவும் கடந்த கால யுத்தமே வடக்கு, கிழக்கில் இந்த நிலைமை ஏற்படக் காரணமாக அமைந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்.
லேக்ஹவுஸ் நிறுவன கேட்போர் கூடத்தில் சமுர்த்தி இதழின் வெளியீட்டு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அமைச்சர் நேற்று புதன்கிழமை இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இங்கு தொடர்ந்தும் உரையாற்றிய அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சமூகத்தை வலுவூட்டுவது தொடர்பாக நாம் 1996 ஆம் ஆண்டு முதலே சிந்தித்து பல செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தோம். பொருளாதார ரீதியில் மக்களை வலுப்படுத்த வேண்டியமை குறித்து தொடர்ந்து அதிகாரிகளையும், சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களையும் அறிவுறுத்தி வருகின்றோம்.
1994 இல் சமுர்த்தித் திட்டத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்திய வேளையில் நாட்டில் உடனடியாக நலனோம்புதல் வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்துமாறு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இலங்கையை கடுமையாக எச்சரித்ததோடு தொடர்ந்து அழுத்தங்களையும் பிரயோகித்தது.
பல்வேறு கட்டங்களில் நாம் வறுமை ஒழிப்புக்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்துள்ளோம். வறுமையை ஒழிப்பதென்பது அவ்வளவு இலகுவான காரியமல்ல. முடிந்தளவுக்கு நிவாரணங்கள் உதவிகள், சலுகைகளை அரசு வழங்கினாலும் அவை உரிய வெற்றியைத் தரப்போவதில்லை. வறுமையில் சிக்கியுள்ளவர்களை உழைக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும். அதற்கான வேலைத்திட்டத்தை முன்னெடுப்பதன் மூலமே எமது வறுமை ஒழிப்பு இலக்கை அடைய முடியும்.
தென்னிலங்கையில் இன்று வறுமையில் சிக்கி இருப்போரின் எண்ணிக்கை 4.7 சதவீதமாகும் ஆனால், யாழ்ப்பாணம் உட்பட வடக்கு கிழக்கில் வறுமைக் கோட்டில் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை 20 சதவீதத்தைத் தாண்டியுள்ளது. இந்த நிலைமையிலிருந்து வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் பேசும் மக்களை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும். அதற்கான செய்தியை நாம் வடக்கு, கிழக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
எமது நாட்டின் மிகப் பெரிய ஊடக நிறுவனமான லேக்ஹவுஸிலிருந்து வெளியாகும் தினகரன் மூலமாக இந்தச் செய்தியை விடக்கு, கிழக்கு மக்களுக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். சமுர்த்தித் திட்டத்தின் உதவியும், செயற்பாடுகளும் அந்த மக்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டும்.
யுத்தம் நடைபெற்றதன் காரணமாக வடக்கு, கிழக்கின் அபிவிருத்தியை அரசுகளால் முன்னெடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இன்று நிலைமை மாறியுள்ளது. நல்லாட்சி அரசு மூலம் தெற்கைப் போன்றே வடக்கு, கிழக்கிலும் எமது பணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அரசால் தனியே செயற்படுத்த முடியாது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் லேக்ஹவுஸ் நிறுவனம் இந்த நல்ல செய்திகளை நாடுமுழுவதும் கொண்டு செல்ல எம்மோடு இணைந்திருப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைவதோடு அதற்காக நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
வறிய மக்களுக்கு உதவக்கூடியதான ஒரு அமைச்சுப் பதவி கிடைத்திருப்பதையிட்டு நான் ஆத்ம திருப்தியடைகின்றேன்.
அதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். வறிய மக்களுக்கான எமது இந்த உதவிக்கரம் நீட்டும் வேலைத்திட்டத்துக்கு தொடர்ந்தும் உங்களது ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றேன் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். 

காணாமல் போனோர் விடயங்களைக் கையாள விசேட பணியகம்

தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு: திருத்த யோசனைகளும் முன்வைப்பு
கடந்த காலத்தில் காணாமல் போனோர் தொடர்பில் விபரங்களை அறிந்துகொள்ளவும், தகவல்களை உறவினர்களுக்குப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கும் ஏதுவாக அமையும் பொருட்டு விசேட பணியகமொன்றை அமைப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரமளித்துள்ளது.
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அமைச்சரவைக்குச் சமர்ப்பித்த விசேட பிரேரணையின் மூலம் இந்த யோசனையை முன்வைத்திருந்தார். நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இப்பிரேரணைக்கு அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது. காணாமற் போயுள்ளதாக அல்லது கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் உள்ள நிலைமைகளின் கீழ் காணாமற் போன அல்லது கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் உள்ள நபர்கள் தொடர்பில் கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
அவ்வாறு காணாமற் போயுள்ள நபர்கள் தொடர்பான விபரங்கள் அவர்களது உறவினர்களுக்கு அத்தியாவசியமானதாம். அவ்வாறே காணாமல் போயுள்ள நபர்கள் தொடர்பான உண்மையான தகவல்களை அவர்களது உறவினருக்கு தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் பல நன்மைகளை அடைந்துக்கொள்ள முடியும்.
காணாமற் போனவர்கள் சம்பந்தமாக எதிர்கால நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் தொடர்பாக உரிய அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துரைகளை முன்வைத்தல், காணாமற்போனோர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பற்றுதல்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளல் அறிவுறுத்தல், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் கண்டு பிடிப்பதற்கு முடியாமற்போன நபர்களின் விபரங்கள் அடங்கிய தரவுகளை திரட்டி மத்திய தரவு வலையமைப்பொன்றை ஏற்படுத்தி கோவைப்படுத்தல் போன்ற பணிகளை முன்னெடுக்க காணாமற்போனோர் சம்பந்தமான பணியகம் எனும் பெயரில் சுயாதீன பணியகம் ஒன்றை தாபிப்பதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த யோசனையில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதேவேளை காணாமல்போனோர் தொடர்பான விவகாரத்தைக் கையாள்வதற்கு அரசாங்கம் அமைக்கவுள்ள தனிப் பணியகம் குறித்தான ஆரம்ப கட்ட வரைவுநகலின் 90 வீதமான சிபார்சுகளுக்கு தமிழ் தேசியகூட்டமைப்பு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.இந்நகல் தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பிடம் கையளிக்கப்பட்ட பின்னர் இது தொடர்பில் நன்கு பரிசீலிக்கப்பட்டது.
இதில் சில பரிந்துரைகளை மாற்றியமைக்குமாறு கூட்டமைப்பு யோசனை முன்வைத்துள்ளதாகவும் இராஜதந்திர வட்டாரங்களிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது.
இலங்கையில், இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் சுயாதீன விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் எனக் கோரி அமெரிக்காவால் கடந்த வருடம் செம்டெம்பர் மாதம் ஐ.நாவில் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு இலங்கை அரசும் இணை அனுசரணை வழங்கியிருந்தது.
இதன்படி, நான்கு கட்டமைப்புகளின் கீழ் உள்ளக விசாரணையை முன்னெடுப்பதற்கு அரசு தயாரானது.
இதில் காணாமல்போனோர் பணியகத்தை அமைத்தல், உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவை ஸ்தாபித்தல் போன்ற விடயங்களும் அடங்குகின்றன.
ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் 32ஆவது கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் ஜுன் மாதம் ஜெனிவாவில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னர் காணாமல்போனோர் பணியகத்தை இலங்கையில் ஸ்தாபிப்பது தொடர்பான சட்டமூலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையிலேயே, மேற்படி சட்டமூலத்தின் ஆரம்பகட்ட வரைவுநகல் (முதலாவது வரைவு) தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதன்போது 90 சதவீதமான சிபாரிசுகளை கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள சில முக்கிய குறைபாடுகளை மாற்றியமைக்கும்படி சிபாரிசுகளை கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ளது.
அத்துடன், காணாமல்போனோர் குறித்து முழு தகவல்களையும் அறிந்துகொள்ளும் உரிமை அவர்களது உறவினர்களுக்கு உள்ளதாகவும் கூட்டமைப்பு அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இவ்வாறு கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளுக்கு அமையவே தற்போது இந்தச் சட்டமூலம் தயாரிக்கப்பட்டு நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் அரசு தீவிரம் காட்டி வருகின்றது.
மேற்படி பணியகம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர், பரணமக ஆணைக்குழு கலைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இதேவேளை காணாமல்போனோர் தொடர்பான விவகாரத்தைக் கையாள்வதற்கு அரசாங்கம் அமைக்கவுள்ள தனிப் பணியகம் குறித்தான ஆரம்ப கட்ட வரைவுநகலின் 90 வீதமான சிபார்சுகளுக்கு தமிழ் தேசியகூட்டமைப்பு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.இந்நகல் தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பிடம் கையளிக்கப்பட்ட பின்னர் இது தொடர்பில் நன்கு பரிசீலிக்கப்பட்டது.
இதில் சில பரிந்துரைகளை மாற்றியமைக்குமாறு கூட்டமைப்பு யோசனை முன்வைத்துள்ளதாகவும் இராஜதந்திர வட்டாரங்களிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது.
இலங்கையில், இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் சுயாதீன விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் எனக் கோரி அமெரிக்காவால் கடந்த வருடம் செம்டெம்பர் மாதம் ஐ.நாவில் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு இலங்கை அரசும் இணை அனுசரணை வழங்கியிருந்தது. இதன்படி, நான்கு கட்டமைப்புகளின் கீழ் உள்ளக விசாரணையை முன்னெடுப்பதற்கு அரசு தயாரானது.
இதில் காணாமல்போனோர் பணியகத்தை அமைத்தல், உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவை ஸ்தாபித்தல் போன்ற விடயங்களும் அடங்குகின்றன.
ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் 32ஆவது கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் ஜுன் மாதம் ஜெனிவாவில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னர் காணாமல்போனோர் பணியகத்தை இலங்கையில் ஸ்தாபிப்பது தொடர்பான சட்டமூலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையிலேயே, மேற்படி சட்டமூலத்தின் ஆரம்பகட்ட வரைவுநகல் (முதலாவது வரைவு) தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதன்போது 90 சதவீதமான சிபாரிசுகளை கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள சில முக்கிய குறைபாடுகளை மாற்றியமைக்கும்படி சிபாரிசுகளை கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ளது.
அத்துடன், காணாமல்போனோர் குறித்து முழு தகவல்களையும் அறிந்துகொள்ளும் உரிமை அவர்களது உறவினர்களுக்கு உள்ளதாகவும் கூட்டமைப்பு அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இவ்வாறு கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளுக்கு அமையவே தற்போது இந்தச் சட்டமூலம் தயாரிக்கப்பட்டு நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் அரசு தீவிரம் காட்டி வருகின்றது.
இதேவேளை, மேற்படி பணியகம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர், பரணமக ஆணைக்குழு கலைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

நன்றி- தினகரன்

25 May 2016

பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பெருந்தோட்டங்களில் காணிகள்

மண்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்களை மீளக்குடியமர்த்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படாத பெருந்தோட்டக் காணிகளை விசேட வர்த்தமானி மூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. அச்சுறுத்தலான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை மீளக்குடியமர்த்துவதற்கு 1,46,000 காணி அலகுகள் தேவைப்படுவதாக காணி இராஜாங்க அமைச்சர் ரீ.பி.ஏக்கநாயக்க அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கும் போதே தெரிவித்தார்.
கேகாலை, இரத்தினபுரி, கண்டி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மண்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகள் பல அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அடையாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் உள்ளவர்களை மீளக்குடியமர்த்துவதற்கு 146000 காணி அலகுகள் தேவைப்படுகின்றன.
இதற்கான காணிகளை காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின் கீழ் உள்ள பொருந்தோட்டக் காணிகளில் பயன்படுத்தப்படாத காணிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம். ஜனாதிபதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் ஊடாக அவ்வாறான காணிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளவிருப்பதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
காணி ஆணையாளர் நாயகம், நில அளவையாளர் திணைக்களம், காணி சீர்திருத்த செயலகம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இணைந்து தேவையான காணிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. இவ்வாறு காணிகளை அடையாளம் காணும்போது தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி திணைக்களம், அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் ஆலோசனைகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்கள் கட்டாயம் கவனத்தில் எடுக்கப்படும்.
மலையகப் பகுதிகளில் ஏலம் மற்றும் கராம்பு உற்பத்திகளில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் தமக்கு சொந்தமான நிலத்தைவிட்டு வெளியேற விரும்பாது தொடர்ந்தும் அதிலே இருக்கின்றனர். எனினும், இவ்வாறான பகுதிகள் மண்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. எனவே அவர்களை அங்கிருந்து வேறு இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது. மீண்டும் அனர்த்தம் ஏற்படாத காணிகளை வழங்கவே தாம் தீர்மானித்திருப்பதாக  குறிப்பிட்டார்.
இவ்வாறான காணிகள் குறித்து கிராம சேவகர்களை பிரதேச செயலாளர்களுக்கு அறிவிக்குமாறும், பிரதேச செயலாளர்கள் , மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் பிராந்திய காணி கச்சேரிகளுக்கு அறிவித்து அவற்றின் ஊடாக காணிகளை அடையாளம் காண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
காணிகள் வழங்கப்படும் போது ஒரு குடும்பத்துக்கு தலா 10 முதல் 20 பேர்ச் காணிகளை வழங்குவதற்கு எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும், காணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டதும் அமைச்சரவையில் முடிவெடுத்து வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
அதேநேரம், கொழும்பில் முற்றிலும் வித்தியாசமான நிலைமை காணப்படுகிறது.
நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு சொந்தமான இடங்களிலிருந்து மக்களை வெளியேற்றி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான காணிகளைப் பெற்றுக் கொடுத்து அவற்றில் குடியமர்த்துவது குறித்து ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் ரீ.பி.ஏக்கநாயக்க மேலும் தெரிவித்தார்.